Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE" Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas

Przewodnik wycieczek po stolicy Czech - Praga, (licencja czeska).

Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Pilot Wycieczek - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas

Przewodnik Turystyczny Terenowy - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas

Przewodnik Turystyczny Miejski po mieście Wrocław - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – uprawnienie nadane przez Kustosza Sanktuarium.

Uprawnienia przewodnickie Ali Niewczas

Instruktor Przewodnictwa PTTK - uprawnienie nadane przez Komisję Przewodnictwa Zarządu Głównego PTTK.

 

 

Za swoje zasługi Ala została wyróżniona:

Wyróżnienia Ali Niewczas

Złota Honorowa Odznaka PTTK - nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny.

Wyróżnienia Ali Niewczas

Odznaka honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK” – nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Przewodnicka.

Powrót

 

Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE"