Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE" Uprawnienia przewodnickie Bogdy Janus Uprawnienia przewodnickie Bogdy Janus

Przewodnik Górski Sudecki Klasy III – uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Bogdy Janus

Przewodnik Turystyczny Terenowy - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Bogdy Janus

Instruktor Przewodnictwa PTTK - uprawnienie nadane przez Komisję Przewodnictwa Zarządu Głównego PTTK.

Uprawnienia przewodnickie Bogdy Janus

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – uprawnienie nadane przez Kustosza Sanktuarium.

 

 

Za swoje zasługi Bogda została wyróżniona:

Wyróżnienia Bogdy Janus

Złota Honorowa Odznaka PTTK - nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny.

Wyróżnienia Bogdy Janus

Odznaka honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK” – nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Przewodnicka.

Powrót

 

Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE"