Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE" Uprawnienia przewodnickie Janka Niewczas Uprawnienia przewodnickie Janka Niewczas

Pilot Wycieczek - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Janka Niewczas

Przewodnik Turystyczny Terenowy po Zamku Książ w Wałbrzychu - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Janka Niewczas

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – uprawnienie nadane przez Kustosza Sanktuarium.

 

 

Za swoje zasługi Janek został wyróżniony:

Wyróżnienia Janka Niewczas

Srebrna Honorowa Odznaka PTTK - nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny.

Powrót

 

Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE"