Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE" Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Pilot Wycieczek - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Przewodnik Górski Sudecki Klasy III - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Przewodnik Turystyczny Terenowym po obszarze Województwa Dolnośląskiego, Zamku Książ, Zamku Grodno - uprawnienie nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – uprawnienie nadane przez Kustosza Sanktuarium.

Uprawnienia przewodnickie Mietka Janusa

Instruktor Przewodnictwa PTTK - uprawnienie nadane przez Komisję Przewodnictwa Zarządu Głównego PTTK.

 

 

Za swoje zasługi Mietek został wyróżniony:

Wyróżnienia Mietka Janusa

Złota Honorowa Odznaka PTTK - nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny.

Wyróżnienia Mietka Janusa

Odznaka honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK” – nadana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Przewodnicka.

Powrót

 

Przewodnicy turystyczni "OD ZAWSZE"