Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Uprawnienia - Ala Niewczas


Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik wycieczek po stolicy Czech

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Pilot Wycieczek

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik Turystyczny Terenowy

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik Turystyczny Miejski

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Instruktor Przewodnictwa PTTK

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Złota Honorowa Odznaka PTTK

Ala Niewczas - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Odznaka honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK”

Uprawnienia pozostałej trójki


 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK