Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Uprawnienia - dzięki nim gwarantujemy wysoką jakość usług

Jesteśmy przewodnikami turystycznymi i posiadamy uprawnienia określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Posiadamy uprawnienia przewodnickie wymagane prawem oraz dodatkowe poszerzające wiedzę i umiejętności. Funkcja przewodnika turystycznego to również sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki oraz fachowe udzielanie informacji o odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach. Na podstawie posiadanych przez nas uprawnień przewodnickich świadczymy usługi turystyczne zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Poniżej prezentujemy posiadane przez nas uprawnienia.

Nasze uprawnienia


 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK