Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Uprawnienia - Mietek Janus


Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Pilot Wycieczek

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik Górski Sudecki Klasy III

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik Turystyczny Terenowym po obszarze Województwa Dolnośląskiego, Zamku Książ, Zamku Grodno

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Przewodnik grup turystycznych i pielgrzymkowych po Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Instruktor Przewodnictwa PTTK

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Certyfikat Przewodnika Karkonoskiego Parku Narodowego

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Złota Honorowa Odznaka PTTK

Mietek Janus - Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Odznaka honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK”

Uprawnienia pozostałej trójki


 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK
 Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK